עדכוני חקיקה ופסיקה

לא כל שימוש בסימן מסחר של אחר מהווה הפרה של סימן המסחר

29 אוגוסט 2021
הדפסה

בעלת סימן מסחר המורכב מצמד מילים "מסרים מהיקום", שם בעלת הסימן ושרטוט גרפי, דרשה שבעל עסק מתחרה יפסיק לעשות שימוש בצמד המילים ככותרת של טור שבועי בעיתון מכיוון שהוא מנסה להינו מהמוניטין שלה.

בית המשפט דחה את הבקשה כיוון שצמד המילים אינם בעלי אופן מבחין המזוהה עם שירותי בעל סימן המסחר והשימוש בהם אינו מהווה הטעיה של הצרכנים. שימוש במוניטין של אחר למטרה עסקית הוא עוולה של גניבת עין. המבחן להפרת סימן מסחר רשום ביחס לטובין מאותו סוג, הוא מבחן הדמיון המטעה. לצורך בחינת הסיכוי להטעיה יש לבדוק שלושה מבחנים עיקריים: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. המבחן הוא זהה גם לעוולת גניבת עין, אולם בעוד שבהפרת סימן מסחר נבדק רק ורק הדמיון בין הסימן המפר ובין הסימן הרשום, הרי שבעוולת גניבת עין המבחן רחב יותר. כאן, צירוף המילים הוא ביטוי מתארי ואולי אף גנרי, כאשר מדובר בתחום העיסוק המשותף גם לבעלת הסימן וגם לבעל העסק המתחרה. בנוסף, בעל העסק המתחרה עשה שימוש רק באלמנט המילולי של הסימן הרשום אשר כשלעצמו, אינו זכאי להגנה. כמו כן, לסימן אין מוניטין משלו ואין חשש סביר להטעיה על ידי שימושו של המתחרה בצמד המילים. כך, לא ניתן לקבוע כי בעל העסק המתחרה הפר את סימן המסחר או ביצע גניבת עין.