עדכוני חקיקה ופסיקה

חברה עשויה להיות זכאית לקבל את חומרי החקירה הפלילית נגד מנהל שלה לשם ניהול הליך נגדו

19 אוקטובר 2021
הדפסה

לאחר שבעל שליטה בחברה הורשע בהליך פלילי במרמה והפרת אמונים בתאגיד, לרבות נטילת כספים מהחברה במרמה ועבירות ניירות ערך, תבעה אותו החברה ודרשה לקבל את כל חומרי החקירה הפלילית.

בית המשפט העליון קבע, כי יש לבחון את חומרי החקירה ולקבוע באופן פרטני לגבי כל אחד מהם האם הוא רלוונטי לתיק והחברה זכאית לקבל את החומרים הרלוונטיים. צד להליך אזרחי זכאי לקבל מהצד השני כל חומר רלוונטי להליך. בעוד שבדרך כלל קיימת גישה מרחיבה ביחס לשאלת הרלוונטיות של חומרים, כאשר כל מסמך שיש בו כדי לסייע לצד לקיים את עניינו, נחשב כרלוונטי, הרי שלא מדובר בהכשר גורף לצד כלשהו לעיין ללא הגבלה בחומרים אלא רק כאשר קיימת זיקה בין החומרים לבין הסוגייה הנדונה בהליך. העובדה שנעשה שימוש בחומרים בהליך פלילי אינה מונעת את הגילוי אך אף אינה מחייבת אותו, ולא ניתן להניח רלוונטיות גורפת, ובמיוחד לאור קיומם של אינטרסים מנוגדים של הגנה על צדדים שלישיים. על כן, יש לבחון את חומרי החקירה לגופם והחברה זכאית לקבל כל מה שרלוונטי להליך נגד המנהל.