עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכמה חוזית לברר סכסוך עבודה במדינה מסוימת בדרך כלל תכובד

18 אוקטובר 2021
הדפסה

מנהלים בכירים בחברה ישראלית שהיא חלק מקבוצת Playtech ובבעלות מלאה של חברה שהתאגדה באיי מאן, שהיא חברת בת של חברה מאיי מאן הנסחרת בבורסה בלונדון הגישו תביעה לבית הדין לעבודה בישראל, בין היתר לתשלום בונוס בהתאם לתוכנית הבונוס של הקבוצה, בה הייתה תניית שיפוט ייחודית לדין האנגלי ולבתי המשפט בלונדון, אנגליה.

בית הדין לעבודה דחה את התביעה בנוגע לבונוס בהעדר סמכות שיפוט. גם אם קיימת הוראה בחוזה הקובעת כי הסכסוך יתברר במדינה זרה, הוראה זו אינה מונעת מבית הדין בישראל לדון בסכסוך. עם זאת, למרות שהדבר נתון לשיקול דעתו, בית הדין יכבד תניית שיפוט מוסכמת, אלא במקרים חריגים ונדירים. כאן, במסגרת תכנית הבונוס נקבעה תניית שיפוט ייחודית באנגליה ולכן אין סמכות לדון בהליך בישראל.