עדכוני חקיקה ופסיקה

צרוף יתרות בנק והסכמים על הכנסות אינו מספיק כדי לפטור חברה תובעת מהפקדת ערובה

07 אוקטובר 2021
הדפסה

שוכר בתחום הקנאביס פינה את הנכס לאחר תקופה קצרה כשגילה שאינו יכול לעשות בו שימוש להקמת חווה לגידול קנאביס רפואי. כשהחברה המשכירה הגישו נגדו תביעה, דרש שתפקיד ערובה להוצאותיו.

בית המשפט הורה על החברה התובעת להפקיד ערובה. תובע עשוי להיות מחויב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, כתנאי לניהול התובענה, כאשר בבקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה ברירת המחדל היא כי החברה תחויב בהפקדת ערובה. כדי להימנע מכך על החברה התובעת להוכיח, כי במידה ותביעתה תדחה יעלה בידה לשלם את הוצאות הנתבע וכי הנסיבות אינן מצדיקות את חיובה בהפקדת ערובה. על חברה הטוענת לאיתנות פיננסית, לפרוס תמונה עובדתית מלאה בדבר חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד בהוצאות על ידי הוכחת נכסיה, זכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה. כאן מהדו"חות הכספיים של החברה עולה שרווחיה תוצאה של רווח הון ולא תוצאה מפעילותה העסקית והחברה הפסדית. בנוסף אישור הבנק לא כלל דו"ח יתרות הכולל תאריך ואף להסכם התקשרות שהחברה צירפה ומראה זכות להכנסות לא צורף פירוט ההוצאות שיידרשו לשם ייצור ההכנסות. לכן, על החברה התובעת להפקיד ערובה בסך 100,000 ₪ כתנאי להמשך ניהול ההליך.