עדכוני חקיקה ופסיקה

יש לרשום הרשאה לשימוש בסימן מסחר כדי להבטיח שלא תהא הטעיה של הציבור

27 אוקטובר 2021
הדפסה

חברה ביקשה לבטל סימן מסחר קיים כיוון שבעלת סימן המסחר אינה עושה בו שימוש בעצמה, אלא רק באמצעות חברה אחרת שאין לה קשר תאגידי אליה ושלא נרשמה לגביה בקשת רשות לשימוש.

רשם סימני המסחר דחה את הבקשה וקבע, כי לא ניתן לבטל את סימן המסחר עקב חוסר שימוש. סימן מסחר, אשר לא נעשה בו שימוש במשך תקופה של 3 שנים לפחות, ניתן לביטול וזאת על מנת לשקף נכונה את המציאות המסחרית, למנוע קיומם של סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם ולאפשר לציבור הרחב לעשות שימוש בהם. שימוש בסימן מסחר יכול להיות כל פעולה מסחרית שממנה הקהל יכול להבין שהסימן קשור לסחורה מסוימת ובעל סימן מסחר רשאי לעשות שימוש בסימן המסחר או להתיר לאחר לעשות שימוש בסימן, ובתנאי שרשות כאמור תירשם. הרישום נדרש כדי להבטיח כי אין בהרשאה כאמור כדי להטעות את הציבור או לשרת מטרה בלתי ראויה אחרת. כאן, בעלת סימן המסחר היא הפרזנטורית של המוצרים ומשתמשת בשמה על מנת להעניק למוצרים הנושאים את שמה את ערכם. כך עשתה בעלת סימן המסחר שימוש בסימן, בתפקידה כפרזנטורית, ואף העניקה לחברה אחרת את הרשות לעשות כן, הרשאה אשר לא נרשמה, אולם סביר שהייתה נרשמת בקלות כיוון שאין בה כדי להטעות והוענקה בתום לב. לאור נסיבות אלו, לא ניתן לקבוע כי בעלת הסימן לא עושה שימוש בסימן באופן המצדיק את ביטולו.