עדכוני חקיקה ופסיקה

לא ניתן לקזז חוב בגין עסקה אחרת כאשר לא מדובר בחוב קצוב וללא פירוט

18 אוקטובר 2021
הדפסה

בעל אדמה הזמין עבודות חקלאיות, ועל אף שהפועל ביצע את העבודות, מזמין העבודה לא שילם עבורן בטענה כי הפועל לא ביצע עבודה אחרת שביקש ממנו לבצע.

בית המשפט קיבל את תביעה וקבע, כי לא ניתן לקזז תמורה בגין עסקה אחרת כאשר לא מדובר בחוב קצוב או מפורט. לפי החוק חיובים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד למשנהו. כשמדובר בחיובים כספיים שלא נובעים מתוך עסקה אחת, ניתן לקזז רק אם הם חיובים קצובים. כמו כן, טענת קיזוז חייבת להיות מפורטת ולהציג במדויק את מערכת הנתונים עליה היא מבוססת. גם אם הפועל ביצע עבודה חלקית בלבד, מדובר בחיוב כספי שנבע מעסקה אחרת ולא מדובר בסכום קצוב, אלא בטענות כלליות בלבד שהועלו ללא פירוט. לכן, לא ניתן לקזז את סכום בגין עבודה גם אם היא לא הושלמה.