עדכוני חקיקה ופסיקה

הורה רשאי לחסן קטין בחיסון קורונה גם מבלי לשמוע את עמדת הקטין וללא הסכמת ההורה השני

29 ינואר 2022
הדפסה

הורים לשלושה ילדים בגילאים 6, 8 ו-10 שנים התווכחו בשאלה האם לחסן את ילדיהם הקטינים בחיסון כנגד נגיף הקורונה, כאשר האם ביקשה לחסנם, והאב התנגד לחסנם בטענה, כי המלצת משרד הבריאות לחסן ילדים אינה אמינה.

בית המשפט קבע, כי האם יכולה לחסן את ילדיה הקטינים גם ללא אישור האב. החוק קובע, כי לצורך אישור נקיטת אמצעים רפואיים בקטין שלא בהסכמת שני הוריו, יש צורך בחוות דעת רפואית, הכוללת הסבר מדוע האמצעי נדרש לצורך שמירה על בריאות של הקטין, הפגיעה האפשרית באורח חייו של הקטין והסיכוי לשיפור באיכות חייו. בנוסף, יש לתת משקל לרצונו של הקטין, אולם כאשר מדובר בגילאים צעירים, תינתן חשיבות פחותה לרצונם בשל ההנחה שאין להם הבנה מספקת כדי להביע דעה. כאן, המלצת משרד הבריאות לחסן ילדים קטינים מהווה "חוות דעת" מספק לצורך מתן חיסון. בנוסף, מאחר ומדובר בילדים בגילאים צעירים, ספק אם יוכלו להביע דעה אמיתית בנושא, ולכן יש לאפשר לחסן אותם גם בלי לשמוע את דעתם. לפיכך, לאם זכות לחסן את ילדיה הקטינים למרות התנגדות האב.