עדכוני חקיקה ופסיקה

זכות לעשות שימוש בשם חברה עשויה להיות מוגבלת אם היא יוצרת הטעיית הצרכן

11 פברואר 2022
הדפסה

חברה שבפירוק העבירה לחברה אחרת, שתיהן מתחום הפצת ושיווק מוצרי מזון, את הזכויות בסימן המסחר שלה שכלל את שמה של החברה.

בית המשפט קבע, כי החברה הנעברת לא רשאית לעשות שימוש בסימן המסחר בצירוף הסיומת "בע"מ". החוק קובע, כי גם בהינתן סימן מסחר רשום, נתונה לכל אדם הגנה על "שימוש אמת" בשמו או בשם עסקו. זאת, על מנת לאזן בין שני האינטרסים המתנגשים של הגנה על סימן המסחר וזכותו של האדם לעשות שימוש בשמו שלו או בשם של העסק שלו. אולם, הגנה זו כפופה למספר סייגים, וביניהם עשיית שימוש בתום לב ובאופן שלא מקים חשש להטעיה. כאן, השימוש בשמה המלא של החברה שבפירוק, בצירוף הסיומת "בע"מ" עשוי להטעות את הציבור, בפרט כאשר שתי החברות פועלות באותו תחום, וכאשר החברה שבפירוק טרם חוסלה, באופן שיכול לגרום להטעיה צרכנית. לפיכך, החברה הנעברת לא רשאית לעשות שימוש בשם החברה לצורך עסקה בצירוף המילה "בע"מ".