עדכוני חקיקה ופסיקה

פרסום בפייסבוק שנועד לפגוע בבית עסק והכנסותיו מהווה לשון הרע

20 אפריל 2022
הדפסה

בני זוג אשר רכשו, יחד עם בתם, מגרש ששווק על ידי חברת תיווך פרסמו בעמוד הפייסבוק של חברת התיווך מספר פרסומים הכוללים, בין היתר, אמירות פוגעניות וטענות למעשי "נוכלות" ו"מרמה" מצד חברת התיווך והמתווכת בעסקה תוך שהם מזהירים את הציבור להימנע מכל קשר עסקי עמם.

בית המשפט קבע, כי הפרסומים חורגים מהבעת ביקורת לגיטימית ומדובר בלשון הרע. החוק קובע רשימה של "פרסומים מותרים" אשר פרסומם לא יהווה עוולת לשון הרע למשל, כאשר הדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום עניין ציבורי וכן אם הפרסום נעשה בתום לב. כאן, בין הצדדים לא התקיים קשר של צרכן ונותן שירות והפרסום נעשה רק כדי לפגוע במתווכים ובשמם הטוב וזאת על רקע חיוב ביתם של בני הזוג בדמי תיווך במסגרת הליך משפטי שננקט נגדה במסגרתו חויבה אף בתשלום הוצאות. מאחר והמטרה הייתה בסופו של דבר לפגוע בפרנסת המתווכים, לא מדובר בפעולה שנעשתה בתום לב או בהבעת דעה צרכנית לגיטימית. עם זאת, מאחר והפרסומים נמחקו בטווח של דקות עד שעות הפיצוי יהיה בסכום מופחת.