עדכוני חקיקה ופסיקה

חובת פרסום מחירים לצרכן חלה גם חברת אם שעשויה לחוב בקנס אם חברת בת שלה נמנעה מלפרסם

24 מאי 2022
הדפסה

הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן הטיל על רשת 'רמי לוי שיווק השיקמה' עיצום כספי מכיוון שרשת 'קופיקס' שבבעלותה לא פרסמה את מחירי המצרכים הנמכרים בחנויותיה.

בית המשפט קבע, כי העיצום הכספי הוטל כדין. החוק מחייב קמעונאי המחזיק בשלוש חנויות לפחות או בחנות מקוונת, אשר מחזור המכירות שלו בשנת הכספים הקודמת עלה כ-249 מיליון ש"ח - לפרסם באופן שוטף את רשימת חנויות הרשת, את רשימת המצרכים הנמכרים בכל חנות ואת מחיריהם. חובה זו חלה גם על חנויות המחוזקות בידי תאגיד בשליטתו של קמעונאי גדול, על מנת שלא לאפשר לקמעונאים גדולים להסתתר מאחורי מסך ההתאגדות ולחמוק מחובה זו. הפרת החוק מקנה לממונה את הסמכות להטיל עיצומים כספיים. כאן, 'רמי לוי' היא קמעונאי גדול אשר רכשה את השליטה בקופיקס, אשר לא עמדה בחובה המוטלת עליה בכל הנוגע לפרסום מחירים לצרכן. לפיכך, העיצום הוטל כדין.