עדכוני חקיקה ופסיקה

לא ניתן באירופה לבטל מיזוג בשל פגיעה בתחרות כאשר לא מתקיים סיכון של ריכוזיות

13 יולי 2022
הדפסה

שתי חברות בעלות נתח שוק גדול בתחום הסריקה הגנטית התמזגו לחברה אחת. הנציבות האירופית למניעת ריכוזיות קיבלה תלונה מגורם שלישי על כך שהמיזוג מפר את חוקי התחרות של האיחוד וביקשה לבטול את המיזוג.

בית המשפט קבע, כי אין לבטל את המיזוג, למרות ששתי החברות בעלות נתח שוק נכבד מכלל השוק האירופי, מכיוון שלא קיימת בעיית ריכוזיות במשק. ריכוזיות במשק נחשבת בעיה מורכבת באיחוד ולכן קיימת רגולציה ספציפית בנושא. הרגולציה קובעת, כי יש לבצע הערכה של כל מיזוג ולקחת בחשבון את הקריטריונים הבאים: הריכוזיות לא תפגע באפשרות הפיתוח של חברות מתחרות, קיימת חובת התראה מראש על מיזוג, וביטול המיזוג יעשה רק במקרים של הפרה בוטה של חופש התחרות באיחוד. במקרה זה, למרות ששתי החברות נחשבות חברות בעלות נתח שוק גדול יחסית, המיזוג לא פגע בתחרות ופיתוח שאר החברות במשק, שתי החברות הודיעו על המיזוג בזמן לרשויות האירופאיות והמיזוג פורסם באמצעי תקשורת רבים טרם המיזוג. יתרה מזאת, מטרת המיזוג במקרה זה הייתה לפתח מוצר ברמה של מיזם משותף לשתי החברות. מוצר ספציפי זה אינו מפר את חוקי התחרות, מכיוון שנתח השוק של המוצר הינו נמוך מאוד. כך, ביטול המיזוג מהווה הפרה בוטה של חופש התחרות, ומכיוון שהמיזוג לא הפר את רגולציית הריכוזיות אין לבטל את המיזוג.