עדכוני חקיקה ופסיקה

האחריות בביטול מכשיר פיננסי של מוסד אשראי באיחוד האירופי על מוסד האשראי ולא הבנק המרכזי

13 ספטמבר 2022
הדפסה

הבנק המרכזי בסלובניה הגיש בקשה לבדיקת החוקתיות של החוק הבנקאי הסלובני, בטענה כי החוק הבנקאי אינו ברור בנוגע לביטול מוצרים פיננסים של מוסדות אשראי, ואינו תואם את החוק האירופאי ולא ברור האם האחריות, במקרים של חדלות פירעון, נופלת על הבנק המרכזי או על מוסדות האשראי עצמם.

בית המשפט קבע, כי האחריות אינה חלה על בנקים מרכזיים בתוך המערכת האירופית של בנקים מרכזיים (ECSB) וביטול מכשירים פיננסים של מוסדות אשראי נחשב צעד שנעשה במקרים שהיציבות הפיננסית בסיכון. האחריות במקרה כזה היא על מוסדות האשראי ולא על הבנק המרכזי. בנוסף, על מנת למנוע מקרים של ביטול מכשירים פיננסים, יש צורך להטיל היטל על היתרה של הבנק והלוואה עם ריבית מהמדינה החברה באיחוד. חוק אירופאי פיננסי רואה ביטול של מכשירים פיננסים ברמה המדינתית כצעד משמעותי שאמור להגדיל את יציבות האיחוד הכלכלי, אבל גם כצעד שאמור להיעשות במקרים של סיכון גבוה בחדלות פירעון של המוסד האשראי. בנוגע למימון העלויות של האחריות, בנק מרכזי תחת ה-ECSB הוא בעל אחריות רק במקרים בהם היה אמור לזהות חדלות פירעון של מוסד האשראי.