עדכוני חקיקה ופסיקה

רשות מקומית אירופאית כפופה לדרישת המידתיות בעת שהיא דורשת מסמכים ומידע לצורך רישוי

10 נובמבר 2022
הדפסה

במסגרת הליך לרישוי של התאגדות תעשייני המשאיות בספרד כגורם מייצג של התעשיינים דרשה עיריית ברצלונה כמות גדולה של מידע ומסמכים וירידה לפרטים מסחריים ומדויקים.

בית המשפט לדיני האיחוד האירופי בלוקסמבורג קבע, כי יש להגביל את כמות המסמכים הנדרשים על ידי הרשות המקומית במסגרת הליך רישוי. עקרון המידתיות קובע שתחת חוקי האיחוד אין להכביד על המערך הרגולטורי יתר על המידה וכאשר קיים רף רגולטורי מסוים אין לחצות אותו, אלא אם כן מדובר בהפרה של זכויות אדם או הזכויות הלגיטימיות של אחד הצדדים. במקרים אלה, הרשויות צריכות לעמוד ברף הקיים של הרגולציה, הן באיכות ובכמות, ולא להכביד על הצדדים בבקשות חוזרות ונשנות של מסמכים נוספים. מקרים אלו יחשבו ניצול לרעה של חוקי האיחוד.