עדכוני חקיקה ופסיקה

העתקת תמונות ומתכונים באתר אינטרנט עשויה להוות הפרת זכויות יוצרים

21 אוקטובר 2022
הדפסה

בעלת אתר אינטרנט למתכונים טענה, כי תמונות שצילמה ומתכונים שהועלו לאתר האינטרנט שלה הועתקו על ידי בלוגרית אחרת, לרבות נתוני הקידום בגוגל, כך שכל חיפוש במנוע החיפוש גוגל הוביל לקישור לדפים הפנימיים באתר של הבלוגרית.

בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה, אולם קבע, כי לא נגרם לבעלת האתר נזק. החוק קובע, כי תמונות הן יצירות מסוג צילום המוגנות בזכויות יוצרים ומתכונים הם יצירה המבוטאות בכתב, אולם כדי שמתכון יוגן בזכויות יוצרים, עליו לכלול דרך ביטוי מקורית. לעניין הנזק, קיים פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק בסך 100,000 ש"ח, ואולם עדיין יש לבחון את אומדן הנזק המשוער ולא להוות סעיף דרכו מי שזכותו הופרה מתעשר שלא כדין על חשבון המפר. כאן, הן התמונות, והן המתכונים שנכתבו בדרך יצירתית, חוסים תחת חוק זכויות יוצרים. אולם, לעניין הנזק, מאחר והיצירות הועתקו לדפים פנימיים שלגולשים כנראה לא הייתה גישה אליה, נראה כי לא צמח רווח מעצם ההפרה, ולפיכך בעלת האתר זכאית לפיצוי ללא הוכחת נזק בסך 33,000 ש"ח בלבד.