עדכוני חקיקה ופסיקה

הסרת אדם מקבוצת "וואטסאפ" כשלעצמה אינה מהווה פרסום לשון הרע

20 אוגוסט 2023
הדפסה

חבר בקבוצת וואטסאפ של מועדון ספורט הוסר מהקבוצה וטען, כי ההודעה האוטומטית המתקבלת בוואטסאפ "הוסר מהקבוצה" פוגעת בשמו הטוב ומהווה פרסום לשון הרע.

בית המשפט מחק את התביעה על הסף וקבע כי פעולת הסרת חבר מקבוצת וואטסאפ, כשלעצמה, אינה מהווה פרסום לשון הרע. לצורך ביסוס עילת לשון הרע יש להצביע על מעשה אקטיבי של פרסום שעלול, בין היתר, להשפיל אדם בעיני הבריות או לבזות את האדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו או שעלול לפגוע בעסקו או במקצועו. במקרה זה מנהל קבוצת הוואטסאפ הסיר את החבר מהקבוצה לאחר התנהגות לא הולמת ובשל הפגיעה במרקם החברתי של הקבוצה. פעולת ההסרה לא כללה כל פרסום של ביטוי פוגעני, בין בהודעה בכתב או בעל פה, או כל ביטוי שנועד לפגוע בשמו הטוב של האדם, למעט הודעה טכנית ואוטומטית של מערכת וואטסאפ על עצם ההסרה. בנסיבות אלה, הוצאת החבר מקבוצת הוואטסאפ אינה מהווה פרסום לשון הרע והתביעה סולקה על הסף.