עדכוני חקיקה ופסיקה

עיכוב בבניה כתוצאה מהתנהלות העירייה אינו מקנה לקבלן פטור מפיצוי בגין איחור במסירת הדירה

12 מרץ 2024
הדפסה

קבלן מסר דירה לרוכשים באיחור של שבעה חודשים וסרב לפצות את הרוכשים בגין האיחור מאחר והעיכוב נבע בין היתר בשל נסיבות שלא היו בשליטתו כגון: מגיפת הקורונה ועיכובים מצד העירייה.

בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את הקבלן בתשלום פיצוי בגין האיחור. החוק מחייב קבלן המוכר דירה בפיצוי סטטוטורי על איחור במסירת החזקה בדירה. לפי החוק הקבלן עשוי להיות פטור מתשלום פיצוי בגין איחור במסירת הדירה אם האיחור נבע מנסיבות שאינן בשליטתו ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו. כאן, לא היה קשר בין הסגר ומגפת הקורונה לבין הצורך בדחיית מסירת החזקה בדירה. כמו כן, עיכוב בבנייה כתוצאה מהתנהלות העירייה הינה סיכון צפוי המוטל על הקבלן. משכך, הקבלן חוייב בתשלום פיצוי לרוכשים בגין האיחור.