עדכוני חקיקה ופסיקה

השתתפות במיזם לא מקנה זכות לקבלת חשבונות המיזם אם לא התקיימו יחסי שותפות בין הצדדים

04 מאי 2024
הדפסה

מכללה ואדם פרטי הקימו מיזם במסגרתו הוצע קורס הדברה במכללה, כאשר המכללה מימנה את הקורס וגם התחייבה לשאת בהפסדים, בעוד האדם בנה את מערך הקורס. האדם טען, כי לא קיבל את הרווחים שהגיעו לו מהמיזם וביקש לקבל מידע על ההכנסות וההוצאות של המיזם, מכוח יחסי שותפות בין הצדדים.

בית המשפט קבע, כי לא קמה לאדם זכות לקבלת החשבונות. לצורך קבלת חשבונות נדרשת קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין הצדדים, דוגמת שותפות, וזכות לגבי הכספים אודותיהם מבוקש לקבל חשבונות. תנאי עיקרי בקיומה של שותפות הוא השתתפות בהפסדים. בנוסף, נבחנים גם אופן הצגת מערכת היחסים לציבור והשקעת כספים במיזם. כאן, חובותיו של האדם הפרטי היו מצומצמות וכללו תפקידים אדמיניסטרטיביים, בעוד המכללה היא שהשקיעה כספים במיזם ומלוא הסיכון להפסדים היה עליה בלבד. לפיכך, לא היו יחסי שותפות בין הצדדים ולכן האדם לא זכאי לקבלת חשבונות.