עדכוני חקיקה ופסיקה

במקרה של העדר גמירות דעת חוזית עסקת מתנה תבוטל אף אם הושלמה

09 מאי 2024
הדפסה

קשישה שחתמה על חוזים להעברת זכויותיה בדירות כמתנה לביתה ביקשה לחזור בה על אף שהעברת הזכויות הושלמה.

בית המשפט קיבל את הבקשה בשל העדר גמירות דעת חוזית מצדה של הקשישה. בעוד שבדומה לחוזה רגיל גם חוזה למתן מתנה נכרת באמצעות הצעה וקיבול אשר צריכות לעמוד בדרישה לגמירות דעת חוזית, הרי שבשל היותו חוזה חד צדדי ישנה חשיבות יתרה לגמירות דעתו של הנותן ויש לוודא מעל לכל ספק כי הנותן פעל מרצונו החופשי וכין אין ליקוי רצון הפוגע בגמירות דעתו החוזית. כאן, מדובר בקשישה בודדה שהייתה תלויה לחלוטין בביתה ובבת שניצלה תלות זו בכדי לדחוק באימה לחתום על חוזי המתנה שנישלו אותה מרכושה והותירו אותה ללא קורת גג. משכך, חוזי המתנה נחתמו תחת עושק ובהעדר גמירות דעת ליתן את המתנות והם בטלים.