עדכוני חקיקה ופסיקה

פרסום לשון הרע מתוך אמונה אישית שהדבר נכון אינו פוטר את המפרסם מאחריות

09 מאי 2024
הדפסה

חבר מועצה של רשות מקומית פרסם פוסט בפייסבוק ובו העביר ביקורת נגד פקח בוועדה המקומית לתכנון ובניה כשהוא מייחס לו התנהלות מושחתת, מתוך אמונה כי פעל בשליחות גורמים פוליטיים לשם הגשת כתב אישום נגדו בגין חריגות בניה שביצע.

בית המשפט קיבל את תביעת הפקח וקבע כי הוא זכאי לפיצוי בשל לשון הרע. לשון הרע הינו, בין היתר פרסום שעלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לבזות את האדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו או שעלול לפגוע בעסקו או במקצועו. למפרסם יכולה להיות הגנה אם הפרסומים היו אמת והיה בהם עניין ציבורי, בכפוף לכך שפעל בתום לב. על הפרסום להיות סביר, אין לפרסם דבר שהמפרסם לא האמין באמיתותו, יש לנקוט מראש אמצעים סבירים לשם בחינת אמיתות הפרסום, ואל למפרסם להתכוון לפגוע יתר על המידה. כאן, חבר המועצה אמנם הביע ביקורת מתוך אמונה סובייקטיבית כי הדבר הוא נכון, אך בפועל הפרסום לא היה אמת וחבר המועצה לא נקט מראש באמצעים סבירים לשם בחינת אמיתות הפרסום ואף התכוון לפגוע מעבר לנדרש. לכן, הוא אינו זכאי להגנה בחוק ועליו לפצות את הפקח שמילא תפקידו נאמנה.