עדכוני חקיקה ופסיקה

דירה שנמסרת לרוכש עם פגמים המשליכים על נוחות המגורים בלבד אינה נחשבת כדירה שלא נמסרה

26 מאי 2024
הדפסה

קבלן מסר דירות לרוכשים והן שימשו למגורים במשך למעלה מעשור, כשלכל אורך אותה תקופה הדירות חוברו לחשמל, אך אספקת החשמל באמצעות חברת החשמל הוסדרה רק לאחר עשור. הרוכשים ראו בכל התקופה כאיחור במסירת הדירה ובגין כך ביקשו לקבל פיצוי מהקבלן.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי חרף אי הנוחות הרוכשים, הדירות נמסרו לרוכשים והם אינם זכאים לפיצוי. בהתאם לחוק ניתן לדרוש פיצוי מהקבלן בגין איחור במסירתה של דירה. במקרים מסוימים, ניתן לדרוש את הפיצוי למרות שהחזקה בדירה נמסרה בפועל ככל שקיימים פגמים משמעותיים בדירה, אך לשם כך נדרשות אי-התאמות שהן כה מהותיות שבעטיין ניתן לראות בדירה כדירה שאינה ראויה למגורים. כאן, לא מדובר על ליקוי שלא איפשר מגורים בדירות כלל בבחינת "חיים ללא חשמל", אלא היו תלונות מצד הרוכשים הנוגעים לאיכות החיבור לחשמל ואי נוחות שנגרמה להם. בנסיבות אלה, מאחר שהרוכשים עשו שימוש למגורים בדירות במשך עשור, לא ניתן לראות בדירות כדירות ש'לא נמסרו' ולכן התביעה נדחתה.