עדכוני חקיקה ופסיקה

שימוש ייחודי ברכוש המשותף ייעשה רק בכפוף לתיקון צו רישום הבית המשותף ושינוי התקנון

02 פברואר 2015
הדפסה

דיירות בבניין ניכסו לעצמן שטח נוסף על ידי הגדלת היחידה בבנין וזאת על חשבון הרכוש המשותף בבנין. 

בית המשפט בחן את התשריט הבית המשותף וקבע כי השטח המדובר הינו רכוש משותף של כל דיירי הבניין.  על מנת להגדיל את שטח המבנה על חשבון הרכוש המשותף יש לפעול לתיקון צו רישום הבית המשותף ושינוי התקנון בהתאם.  במקרה זהפ, הדבר לא נעשה ובית המשפט הורה על סילוק ידן של אותן הדיירות מן הרכוש המשותף בהן הן נהנות משימוש ייחודי.