עדכוני חקיקה ופסיקה

מעסיק שהראה שעובד נטל חומר שלו זכאי לחיפוש שלא יוגבל למילות חיפוש מסוימות

14 נובמבר 2017
הדפסה

עובד שפוטר שלח לעצמו במייל את מאגר המידע של המעסיק. המעסיק פנה לבית הדין לעבודה אשר מינה כונס נכסים כדי לתפוס את המחשב, הטלפון ותיבת הדואר האלקטרונית האישית של העובד. הממצאים שנתפסו העלו, כי העובד נטל את מאגר המידע של המעסיק מספר פעמים ופעל למכירתו לצדדים שלישיים. שעה שקיימת וודאות גבוהה לקיומן של ראיות רלבנטיות נוספות, המעסיק פנה לבית הדין לעבודה בבקשה לביצוע חיפוש נוסף וחשיפת ממצאים פרטניים שכבר נתפסו בעת ביצוע הצו.

בית הדין לעבודה דחה את טענות העובד שיש לצמצם כל חיפוש למילות מפתח מדויקות ולמיילים שנשלחו לגורמים מסוימים.  למעביד הזכות להיחשף לכל החומר הנוגע אליו, בין אם הוגדר על ידי העובד במילים נרדפות או דומות, כאשר חיפוש לפי מילות מפתח ימנע את מלוא הגילוי ההכרחי במקרה דנן.  בנוסף, הואיל והמעסיק אינו יודע למי פנה העובד בנוגע לרשימת הלקוחות או כל דבר אחר הנוגע לו, אין מקום לצמצם חיפוש לרשימה ספציפית של גורמים שלישיים.

למען הגילוי המלא, משרד אפיק ושות', עורכי הדין דורון אפיק, יאיר אלוני ושירה זקן פורת, ייצגו את המעסיק.