עדכוני חקיקה ופסיקה

משכיר של נכס שטרם הסתיימה בנייתו מחויב לדווח אמת לשוכר על תחזית סיום הבנייה

16 נובמבר 2017
הדפסה

שוכר במרכז מסחרי הודיע על ביטול חוזה שכירות לאחר שהמשכיר איחר למסור את המושכר מכיוון שלא קיבל "טופס 4" (אישור איכלוס).  המשכיר טען שהעיכוב במסירת המושכר נגרם שלא בשליטתו.

בית המשפט קבע, כי מתן "טופס 4" היה תנאי מחייב לצורך מסירת המושכר לידי השוכר ולכן השוכר רשאי היה לבטל ההסכם כשלא התקבל‏.  המשכיר העניק לשוכר את התחושה כי השלמת הבנייה צפויה להסתיים תוך זמן קצר ועמד על קבלת מלוא דמי השכירות והדבר מהווה חוסר תום לב שכן נוגד ‏את הציפייה הלגיטימית של כל שוכר לדעת את המועד האמיתי בו יוכל להתחיל את ‏השימוש במושכר, ובוודאי כשמדובר במושכר שהינו בעל אופי עסקי.