עדכוני חקיקה ופסיקה

עדכוני חקיקה: שכר המינימום יעלה החל מחודש דצמבר 2017 ל- 5,300 ₪

07 נובמבר 2017
הדפסה

הכנסת אישרה תיקון לחוק שכר מינימום הקובע, כי החל מחודש דצמבר 2017 יעלה שכר המינימום מ-5,000 שקלים בחודש ל-5,300 שקלים. שכר המינימום לשעה יעלה מ-26.9 ש"ח ל- 28.5 ₪.  שכר המינימום היומי יעלה מ-200 ₪ ל-212 ₪ בעבור שבוע עבודה בן 6 ימים, ומ-231 ש"ח ל-245 ש"ח בעבור שבוע עבודה בן 5 ימים. ההעלאה תשולם בפועל החל ממשכורת חודש ינואר 2018.

בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק, חלה על מעסיק חובה לפרסם במקום העבודה מודעה בדבר שכר מינימום ולעדכנה בהתאם לשינויים מעת לעת. על המודעה להיות במקום הבולט לעין.