עדכוני חקיקה ופסיקה

מעסיק מחויב לפעול למניעת הטרדה מינית בעבודה

26 דצמבר 2018
הדפסה

ילדה בת 18 שעבדה בפיצרייה הוטרדה מינית על ידי המעסיק, לרבות באמצעות ביצוע מעשים מגונים, כאשר לאחר שהאירוע חזר על עצמו פעם שניה לא שבה עוד לעבודתה וסבלה ממצב נפשי קשה שאילץ אותה לקבל טיפול נפשי.

בית הדין לעבודה חייב את המעסיק לשלם לעובדת פיצוי בסך 180,000 ש"ח ללא הוכחת נזק אך דחה תביעה שלה לפיצויים על עוגמת נפש מכיוון שאלה כלולים בפיצוי ללא הוכחת נזק הקבוע בחוק. חוק איסור הטרדה מינית מחייב מעסיק לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה על ידי עובד שלו או ממונה מטעמו, אף אם אינו עובד והמעסיק אף מחויב לטפל בכל תלונה בנושא.  מעסיק שאינו פועל כך מחויב בפיצוי לפי החוק אך אם המעסיק הוא גם המטריד לא יהיה כפל פיצוי.