אפיק משפטי 277 27.02.2019

אפיק משפטי 277 27.02.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

13 ינואר 2019

מנכ"ל חברה שחרג מסמכות עשוי לחייב את החברה אך לחוב אישית כלפי החברה

מתווך סגר בעל פה עמלת תיווך מול מנכ"ל חברה בגין חיבור עסקי והמנכ"ל אף אישר לאחר מכן טלפונית שהוא פועל בשם החברה, אולם מאוחר יותר התכחשה החברה לסמכות המנכ"ל לחייב אותה בהסכם זה...

12 פברואר 2019

במקרים מסוימים בעל מניות או דירקטור יכול להגיש תביעה בשם החברה

אחד ממייסדי חברה ובעל מניות מיעוט בה ביקשו להגיש בשם החברה תביעה נגד בעלי השליטה בחברה בטענה כי בעלי השליטה נטלו מהחברה רעיון פיתוח חדשני לרמקול דיגיטלי והעבירו אותו לחברה אחרת שהוקמה על ידם, חברת אודיו פיקסלס בע"מ, אשר בינתיים נרשמה למסחר (באמצעות חברת אם המחזיקה אותה בבעלות מלאה) בבורסה האוסטרלית...

13 ינואר 2019

גיוס הון מבעלי המניות נדרש להיות לטובת החברה ובאופן שוויוני והוגן לכל בעלי המניות

לשם מימון הליך נגד בעל מניות מיעוט בחברה הועברה החלטה בחברה כי בעלי המניות ישקיעו כסף למימון ההליך...

06 פברואר 2019

התחייבות הסכמית לאי תחרות חייבת להיעשות בהסכם מפורש

צדדים התקשרו בהסכם לשיתוף פעולה במסגרתו אחד הצדדים התחייב להפנות את לקוחותיו אל השני כחלק משיתוף הפעולה. בהמשך הקים אותו צד חברה העוסקת בתחום דומה...

26 דצמבר 2018

מעסיק מחויב לפעול למניעת הטרדה מינית בעבודה

ילדה בת 18 שעבדה בפיצרייה הוטרדה מינית על ידי המעסיק, לרבות באמצעות ביצוע מעשים מגונים, כאשר לאחר שהאירוע חזר על עצמו פעם שניה לא שבה עוד לעבודתה וסבלה ממצב נפשי קשה שאילץ אותה לקבל טיפול נפשי...

06 ינואר 2019

מתווך נדל"ן זכאי לעמלה רק אם החתים לקוח על הזמנה לביצוע פעולת תיווך

מתווכת תיווכה בין מוכרת לבין רוכש דירה פוטנציאלי ונחתם הסכם מכר. הסיכום בין המתווכת למוכרת היה בעל פה וקבע זכאות לעמלה כמקובל בשוק. לימים, המוכרת התכחשה לסיכום...

שיתוף