אפיק משפטי 278 13.03.2019

אפיק משפטי 278 13.03.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

22 פברואר 2019

חובות האמון של נושא משרה אוסרות גם על תחרות בחברה או ניצול הזדמנויות עסקיות שלה

בחברה ליעוץ ואחזקה של "חדרים נקיים" למעבדות, היו שני בעלי מניות, רוב ומיעוט. לימים התפטר בעל מניות המיעוט מתפקידו כמנכ"ל החברה אך נותר בעל מניות ודירקטור בחברה. לאחר התפטרותו, פתח חברה מתחרה בה היה בעל המניות והדירקטור היחיד...

14 פברואר 2019

ברירת המחדל בהגשת תביעה על ידי חברה הוא חיובה לערוב להוצאות הנתבע

חברה העוסקת בעיצוב, ייצור ושיווק מוצרי תאורת חירום דרשה הוצאת צו מניעה שימנע לשווק גוף תאורת חירום צמוד תקרה הדומה עד כדי הטעיה למוצר ייחודי וחדשני שלה והמפר, לגישתה, את זכויות היוצרים שלה.  המתחרה דרש הפקדה של ערובה להוצאותיו...

29 ינואר 2019

העברת מניות שאינה עומדת בתנאים הפורמאליים עדיין עשויה להיות תקפה

בעל מניות ודירקטור הודיע לחברה על התפטרותו והעברת מניותיו לאחר והחברה דיווחה על כך לרשם החברות. לימים, טען בעל המניות כי יש להכריז על בטלות הפעולות מכיוון שהמסמכים עליהם חתם אינם אלה הנדרשים על פי חוק...

26 פברואר 2019

מושגים לא ברורים בהסכם יפורשו לפי תכליתו, מטרתו העסקית, תוכנו והגיונו המשפטי-כלכלי

זכיינים של רשת למכירת ירקות ופירות, אשר חרטה על דגלה רכישה ישירה מחקלאים כדי להפחית עלויות, הודיעו על ביטול של הסכם הזכיינות לאחר שגילו כי מחירי המוצרים שהרשת מציעה להם אינם תחרותיים, בין היתר מכיוון שחלק מהמוצרים נרכשו מסיטונאים ולא ישירות מחקלאים...

24 פברואר 2019

עובד שהתפטר בשל הטרדה מינית נחשב כמפוטר וזכאי לפיצויי פיטורים

עובדת הוטרדה במקום העבודה והודיעה על כך למעסיק. המעסיק לא פעל להפסיק את ההטרדה והעובדת החליטה להתפטר...

17 פברואר 2019

מימוש אופציה תוך הצבת תנאים אינה נחשבת מימוש

שוכר הודיע על מימוש אופציה להארכת תקופת השכירות לשלוש שנים נוספות, אך בהודעתו ציין כי הודעת מימוש האופציה כפופה לכך שהמשכיר יעניק תנאים מסחריים מסוימים לשוכר חלופי שאיתר...

שיתוף