אפיק משפטי 279 27.03.2019

אפיק משפטי 279 27.03.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

19 פברואר 2019

חייב בפשיטת רגל שלא הצהיר על חוב מסוים לא יופטר מהחוב שהסתיר

אדם נתן לחברו הלוואה בסך 320,000 ₪, תוך הבטחה של החבר לפיה ישקיע את הכסף בעסקאות מול משרד הביטחון, מה שצפוי להניב תשואה משוערת של 10-12.5%. לימים נכנס החבר להליך פשיטת רגל, בה לא הצהיר כלל על החוב האמור, אך כשהתקבל הפטר טען שהוא פטור מהחזר ההלוואה...

21 פברואר 2019

לשם ניהול הליכים משפטיים על ידי שלוח נדרשת הרשאה מפורשת

במסגרת הסכם מכר מניות בחברה נשאר המוכר עד השלמת העסקה מורשה חתימה ונציג של בעל המניות הנוסף בחברה. מאוחר יותר התכחש לעסקה ואף הגיש בשם החברה תביעה נגד הקונה...

03 מרץ 2019

אין צורך בהודעה מראש לביטול הסכם הפצה בשל הפרתו אלא במקרה של שיהוי

מפיץ בישראל חתם מול ספק גרמני על הסכם הפצה בלעדית של מוצרים בתחום התאורה, אשר תוקפו שנה.  ההסכם הוארך לאחר כן בהתנהגות אך לא נחתם הסכם אחר.  בביקור בישראל גילה הספק שהמפיץ מתכוון למכור את פעילותו וכתב למפיץ כי הוא מוטרד מהרעיון ושומר על זכותו למצוא מפיץ אחר.  המפיץ חתם למרות זאת על הסכם המכר של הפעילות, בו השאיר עצמו מפיץ של מוצרי הספק המסוים למשך 3 שנים, בתמורה רק להחזר הוצאות, ולתקופה זו מינה את...

19 מרץ 2019

בסדרת הסכמים ניתן להבין את כוונת הצדדים בהסכם מנוסח ההסכמים הקודמים

בעל מקרקעין מכר חלק מהם בעסקה במחיר נטו, אשר דרשה פיצול אותו חלק.  לאחר כ11 שנה נחתם הסכם שני בו הוחלפה זהות הרוכש ולאחר מכן נחתם הסכם שלישי בין הרוכש החדש לבין בעל המקרקעין, רק שבו במקום עסקת "נטו", בה חיובי מס השבח, היטל ההשבחה ודמי ההסכמה מוטלים על הרוכש, הוגדרה העסקה כעסקת "ברוטו", בה חיובים אלה מוטלים על המוכר...

07 פברואר 2019

שכתוב מאמר והעלאה לאתר אינטרנט עשויה להוות הפרת זכויות יוצרים

אדם ניהל אתר אינטרנט שריכז מאמרים בתשלום. לימים, עקב מחלה, נבצר ממנו לחדש את רישום המתחם (Domain) על שמו ואחרים רכשו את שם המתחם. אותם רוכשים כתבו והעלו לאתר מאמרים על אותם נושאים, אך במילותיהם שלהם. יתרה מכך, כשעלה האתר החדש לאוויר, בשל טעות של עובד, שהתבלבל בתיקיות, עלו 38 מאמרים ישנים של הבעלים הקודם, שירדו מהאתר לאחר חודש וחצי, כשנתגלתה הטעות...

26 פברואר 2019

משכיר אינו רשאי לדרוש פיצוי כספי כתנאי להסבת הסכם השכירות לשוכר חלופי

משכיר של בית עסק התנה יציאה של שוכר מהנכס לפני תום תקופת השכירות והסבת ההסכם לשוכר חלופי בכך שהשוכר החלופי יסכים על העלאת תשלום דמי השכירות ב 15% ויכפיל את גובה הערבויות וכן, ישולם פיצוי על ידי השוכר היוצא בסך של 40,000 ש"ח...

שיתוף