עדכוני חקיקה ופסיקה

לשם ניהול הליכים משפטיים על ידי שלוח נדרשת הרשאה מפורשת

21 פברואר 2019
הדפסה

במסגרת הסכם מכר מניות בחברה נשאר המוכר עד השלמת העסקה מורשה חתימה ונציג של בעל המניות הנוסף בחברה. מאוחר יותר התכחש לעסקה ואף הגיש בשם החברה תביעה נגד הקונה.
בית המשפט קבע שהמניות נמכרו וכי התביעה שהגישה החברה נגד הקונה בטלה, מכיוון שהחברה לא אישרה אותה כדין. על פי חוק שליחות לא תחול, באין הרשאה מפורשת לכך, על הליכים לפני ערכאות משפטיות. בעל המניות היוצא מונה בהסכם כשלוח לעניין חתימה בשם החברה, אך אין החלטה מפורשת של החברה המסמיכה אותו להגיש תביעה בשם החברה ולכן התביעה בטלה מכיוון שהוגשה ללא סמכות.