עדכוני חקיקה ופסיקה

חייב בפשיטת רגל שלא הצהיר על חוב מסוים לא יופטר מהחוב שהסתיר

19 פברואר 2019
הדפסה

אדם נתן לחברו הלוואה בסך 320,000 ₪, תוך הבטחה של החבר לפיה ישקיע את הכסף בעסקאות מול משרד הביטחון, מה שצפוי להניב תשואה משוערת של 10-12.5%. לימים נכנס החבר להליך פשיטת רגל, בה לא הצהיר כלל על החוב האמור, אך כשהתקבל הפטר טען שהוא פטור מהחזר ההלוואה.

בית המשפט קבע שההפטר לא חל על החוב.  הפטר בסיום הליכי פשיטת רגל פוטר את החייב מכל חובותיו, אולם חייב בפשיטת רגל מחויב להצהיר על כל נושיו ופרסום ברשומות אינו מספיק אלא שיש לשלוח הודעות אישיות לכל אחד מהנושים.  חייב שיודע על חוב ואינו מצהיר עליו פועל בחוסר תום לב והדבר מוביל לתוצאה לפיה הנושה יוחרג מההפטר.