ייפוי כוח מתמשך – מטריה משפטית ליום ערפל
מאמרים מקצועיים

ייפוי כוח מתמשך – מטריה משפטית ליום ערפל

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
23 מרץ 2019
הדפסה
PDF

אחד הפחדים המעסיקים אנשים רבים הוא מה יהיה במקרה שאותו אדם יאבד את היכולת לקבל החלטות. מי יכוון אותו דרך הערפל? כיצד יוודא שרצונו יקוים גם כאשר הוא אינו מסוגל להביע אותו עוד? את אי הוודאות הגדולה בנושא הסדיר המחוקק הישראלי בשנת 2016 במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, המאפשר יצירת ייפוי כוח מתמשך. לחתימה על ייפוי כוח מתמשך עשויה להיות משמעות מרחיקת לכת הואיל ובמסגרת ייפוי הכוח רשאי אדם לקבוע שהוא יעמוד בתוקפו גם אם יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות, ולמעשה ייפוי הכוח ייחשב כבלתי חוזר. חשוב, לכן, לבחור בעורך הדין הנכון, ובעל הניסיון, לסייע בניסוח מסמך חשוב זה.

במסגרת תיקון החוק קבע המחוקק הסדרים חדשים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם בזמן בו לא יהיה מסוגל עוד לנהל את ענייניו בעצמו. "ייפוי כוח מתמשך" הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם (הממנה) לתכנן את עתידו בהתאם לבחירתו ורצונו על ידי מינוי אדם האמון עליו כדי שינהל עבורו את ענייניו בתחומי החיים השונים במצב בו לא יהיה מסוגל עוד לבצע זאת בעצמו (למשל, עקב מחלה קוגניטיבית כדוגמת אלצהיימר או דמנציה). עריכת ייפוי הכוח המתמשך נעשית מבעוד מועד, בשלב בו הממנה בעל יכולת לבצע פעולות ומסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו. היתרון בכלי משפטי זה, טמון בכך שהוא מאפשר מנגנון רצוני, שאינו מערב את בית המשפט, ומינוי אדם מהימן המוכר אישית לממנה, וזאת כחלופה למינוי בעתיד של אפוטרופוס אלמוני.

הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח יוכל לקבל החלטות בנושאים שונים במגוון רחב של תחומי חייו, לפי בחירתו. כך, למשל, ניתן לבחור אחד או יותר מהתחומים הבאים: א. עניינים רכושיים (ניהול חשבון בנק, ניהול נכסים, ניהול עסק וכד'); ב. עניינים אישיים (ענייני בריאות,החלטות בדבר מקום מגורים, מזון, ביגוד, מטפל סיעודי וכד'); ג. עניינים רפואיים בלבד (למשל, לצורך טיפול או אשפוז פסיכיאטרי). ניתן למנות מספר מיופי כוח ולקבוע הוראות בדבר אופן פעולתם (כל אחד או יחד, בעניינים מסוימים).
במצב רגיל ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו כאשר הממנה אינו מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים המופיעים בייפוי הכוח. עם זאת, הממנה רשאי לקבוע באלו תנאים ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. כך, למשל, הממנה יכול לקבוע שתנאי לכניסה לתוקף הוא כאשר הממנה חדל מלהבין בדבר, כפי שייקבע על פי חוות דעת של רופא משפחה או רופא מומחה. לחילופין, ניתן לקבוע תאריך עתידי קבוע, בו יכנס ייפוי הכוח לתוקף. עם התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך על מיופה הכוח למסור הצהרה על כך לאפוטרופוס הכללי אשר ייתן אישור רשמי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, במקום הצורך לפנות לבית המשפט לשם כך.

על אף שייפוי הכוח המתמשך יכול לשמש הרשאה לקבלת החלטות במגוון רחב מאוד של תחומים, החוק מחריג מספר נושאים בהם לא ניתן יהיה לפעול מכוח ייפוי הכוח המתמשך ופעולות אחרות שניתן לבצע אותן רק אם ייפוי הכוח מאפשר זאת במפורש. כך, למשל, קיימות פעולות שלפי מהותן על הממנה לבצע באופן אישי ולא ניתן כלל ליתן ייפוי כך לבצען, כהמרת דת, אימוץ, הצבעה בבחירות, כתיבת צוואה ועוד.

מעבר לעובדה כי קיימת חשיבות בהקפדה על הוראות החוק הרי שיש חשיבות יתרה לעריכת ייפוי הכוח המתמשך באופן ברור תוך הקדשת חשיבה ותכנון מקדים לרצונו של הממנה וצרכיו. את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך רק אצל עורך דין אשר עבר הסמכה מיוחדת לעניין והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי. בשים לב לעובדה כי עריכת ייפוי הכוח המתמשך הוא שלב חיוני והכרחי בתכנון מקדים אשר נועד לשלב הרגיש ביותר של החיים, מומלץ לא להסתפק בהסמכה של משרד האפוטרופוס הכללי וחשוב לפנות לעורך דין בעל ניסיון רב שנים בתחום החוזים, המקרקעין והליטיגציה והבקיא בתחום זה. עורך הדין יקפיד על בחינת העובדות הרלוונטיות, מתן הסבר מקיף בלשון פשוטה ומובנת אודות המשמעויות המשפטיות פירוט החלופות הקיימות בדין ובחינתן, העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח, האפשרויות לביטול ייפוי הכוח, עניינים הדורשים הסכמה מפורשת ועוד.