אפיק משפטי 280 10.04.2019

אפיק משפטי 280 10.04.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

19 פברואר 2019

העברת פעילות לחברה חדשה עשויה לגרום לחבות שלה בחובות בגין הפעילות שהועברה אליה

בעל תחנת מוניות לווה כספים וכשלא יכול היה להחזיר את ההלוואה, העביר את כל פעילות תחנת המוניות, ללא תמורה, לחברה חדשה שהוקמה על ידי גיסתו, אשר קיבלה לידיה גם את פעילות התחנה וגם את חובות הלקוחות, אך הסכם הרכישה מפורשות קבע שחובות העסק לא מועברים...

24 פברואר 2019

מנהל מיוחד בפירוק יכול לחקור בעלי תפקיד אלא אם מטרת החקירה היא תביעה מטעמו

מנהלים מיוחדים של אגודה עותומאנית בפירוק זימנו לחקירה את מנכ"ל האגודה שהתנגד לכך בטענה שכל מטרת החקירה היא איסוף ראיות לשם הגשת תביעה נגדו...

08 אפריל 2019

מטבעות דיגיטאליים כפופים לחובות איסור הלבנת הון של זיהוי מקור הכסף

בנק סגר חשבון של חברה ל"כריית" מטבעות דיגיטליים מסוג ביטקוין לאור נהלי הבנק האוסרים פתיחת חשבונות לחברות בתחום הקריפטו-קארנסי ואף סירב לקבל כניסת כספים שמקורם מהמרת מטבעות דיגיטאליים לשקלים...

11 מרץ 2019

גם אם הייתה התייחסות לגיל, לא כל פיטורי עובד מבוגר ייחשבו כאפלייה

עובד עבד כמפעיל דוכן קפה עד שפוטר מטעמים הקשורים לאופן ביצוע תפקידו. במסגרת שיחת השימוע נאמר לעובד כי התפקיד שמילא מיועד ומתאים לצעירים בתחילת שנות ה-20 לחייהם בעוד שהוא עבר את גיל ה-30...

05 מרץ 2019

לא כל פרסום באינטרנט אודות ישראלי יאפשר ניהול תביעה בישראל נגד האתר

אב ובנו טענו כי אתר אינטרנט זר, אשר מפעיליו מלטביה וארה"ב, העלה פרסומים אודותיהם המהווים לשון רע, במטרה לסחוט מהם כופר בתמורה להסרתם...

04 מרץ 2019

מנהל הארנונה אינו רשאי להתערב ביחסים החוזיים בין שוכר למשכיר

עירייה סירבה להכיר בשוכרי חנויות בקניון כמחזיקים של השטחים המשותפים לצורך תשלום הארנונה...

שיתוף