על אלכימיה (הפיכת פלדה לזהב), בני דודים וראשי ממשלה
מאמרים מקצועיים

על אלכימיה (הפיכת פלדה לזהב), בני דודים וראשי ממשלה

05 אפריל 2019
הדפסה
PDF

אדם (למשל, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו), משקיע סכום כסף משמעותי בחברה פרטית אמריקאית "כושלת" תוך קבלת הנחה משמעותית על מחיר המניה, ולאחר מספר שנים מוכר את מניותיו ברווח אדיר. באותה דוגמא, ראש הממשלה (בניסיון להדוף את הביקורת הציבורית) מוסר לציבור במספר ראיונות, כי עסקה זו התבצעה לאחר קבלת טיפים מבן דודו, בעל השליטה בחברה. טיפים כאלו שנמסרים מבעל עניין בחברה, בעל תפקיד כלשהו, ואף מצד שלישי הנותן שירותים לחברה, עשויים להיחשב כמידע פנים אסור. האם ראש הממשלה או בן דודו עשו שימוש במידע פנים אסור אשר כתוצאה ממנו גרף לכיסו ראש הממשלה עשרות מיליונים?

חוק ניירות הערך הישראלי מגדיר מידע פנים ככל מידע המלמד על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, או כל מידע אחר אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר הערך. עבירת שימוש במידע פנים נוגעת הן לבעלי תפקיד בכיר בחברה כדוגמת דירקטור, מנכ"ל, בעל מניות עיקרי או כל אדם אחר, גם בעל מעמד או תפקיד זוטר ביותר אשר תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים. המוסר מידע פנים וזה העושה שימוש במידע מעמידים עצמם בפני ענישה כבדה אשר עשויה להגיע גם ל5 שנות מאסור וכן קנסות בגובה של 100,000 ₪ ליחיד. הפסיקה הישראלית קובעת גם כי שימוש במידע פנים צריך לגרור אחריו ענישה שתהווה מעין מסר ברור שמדובר בשימוש אסור שאין להתעלם ממנו ויש למגר אותו.

ומה לגבי נתניהו? החוק האוסר על שימוש במידע פנים חל על חברות ציבוריות, ולא על חברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה ומניותיהן אינן מוצעות לציבור. אם הדברים המפורסמים בתקשורת נכונים, נראה שנתניהו לא היה נכנס לעסקה אשר תעמיד נתח משמעותי מהונו הפרטי בסכנה אלמלא קיבל מידע פנים מבן דודו, נתן מילקובסקי. עם זאת, וכפי שצוין לעיל, אין כל איסור על בעל מניות בחברה פרטית לשכנע גורמים אחרים לרכוש מניות בחברה. יתרה מכך, אין איסור להציע מניות בהנחה משמעותית. על אחת כמה וכמה, כאשר חברה נמצאת במצב כלכלי רע ברור לחלוטין ששווי המניות שלה יהיה נמוך מהשווי שלהם "על הנייר". יכול להיות שההצעה לראש הממשלה לרכוש מניות בהנחה אדירה נעשתה דווקא לטובת החברה, שרצתה להשתמש בציון העובדה שהוא בעל מניות כדי לקדם את ענייניה וגם בפעולה זו אין כל בעיה משפטית – ידוענים רבים, בהם גם פוליטיקאים ואנשי עסקים בכירים משקיעים במניות של חברות במחירים נמוכים מאוד (או אף מקבלים מניות בחינם) רק כדי שהחברה תוכל לציין שהם בעלי מניות ולקדם כך את ענייניה. כך שעל אף האווירה התקשורתית אשר העלתה לסדר היום את חוקיות העסקה, נראה כי בכל הקשור לעבירת השימוש במידע פנים, זו לא חלה במקרה זה.

חשוב לציין, וודאי בתקופה זו בה מכינות חברות ציבוריות דוחות כספיים, נחשפים שורה ארוכה של גורמים, בכירים וזוטרים כאחד, למידע מהותי פנימי אודות חברות - מידע אשר עד לפרסום הדוחות הכספיים לא ידוע לציבור. אחריות נושאי משרה לחשיפה של מידע פנים היא אחריות אישית ועל מנת להימנע מסיכון חשוב לפנות לעורך דין הבקיא בתחום אשר יסייע להנהלת החברה להנחות את כלל העובדים ונותני השירות בדבר איסור ההעברה או השימוש במידע פנים בחברה ויסייע בגיבוש תכנית אכיפה פנימית למניעת שימוש אסור במידע פנים.
וברוח החגים הקרבים אלינו, מומלץ לכולנו לחדש את הקשר עם בני משפחה רחוקים, שיוכלו לסייע בגיבוש תיק השקעות נאה או, ככל שהם מוכרים בציבור, יתרמו את שמם לטובת חברה בה אנו מושקעים, כי מסתבר שגם פלדה זולה עשויה להפוך לזהב.