אפיק משפטי 281 24.04.2019

אפיק משפטי 281 24.04.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

18 אפריל 2019

אי חלוקת דיבידנד בחברה עשויה להיחשב קיפוח מיעוט

חברה ניהלה בריכת שחיה ובשלב כלשהו חתמה על עסקת קומבינציה בה קיבלה 32 מתוך 204 דירות שנבנו על הקרקע ואותם מכרה. מתוך הדירות רכש בעל השליטה חלק לא קטן מהן ובתנאים מיטיבים. לאחר מכירת יתרת הקרקע נשארה החברה ללא פעילות פעילות אך הכספים לא חולקו לבעלי המניות...

04 אפריל 2019

בהעדר הסכם אי תחרות יכול שותף להתחרות בעסקי השותפות לאחר פירוקה

ארבעה שותפים הקימו אתר אינטרנט בתחום תכנון ועיצוב הבית, כאשר אחת מהן הביאה את התכנים המקצועיים, אשר נבעו מעיתון מודפס שהיא ניהלה עוד לפני הקמת השותפות. השותפות התפרקה בשל הפרת הסכם השותפות על ידי אותה שותפה ועם פירוק השותפות הקימה אותה שותפה אתר אינטרנט משלה, בו העלתה את התכנים של העיתון המודפס...

11 מרץ 2019

לא ניתן להעלות טענה של סחורה פגומה אם לא דווח עליה מייד עם גילוי הפגם

משווק של בקבוקי האכלה לתינוקות ומוצרים נלווים התקשר עם מפעל כדי שייצר עבורו את המוצרים. בשלב כלשהו הפסיק המשווק לשלם, בטענה שהוא מקזז נזקים שנגרמו לו בשל סחורה פגומה שסופקה לו במהלך השנים, והספק סירב להמשך לספק את הסחורה. בשל כך ביטל המשווק את ההסכם וסירב לשלם גם על סחורה שיוצרה והמשווק טרם נטל אותה...

07 מרץ 2019

עובד עשוי לא להיות זכאי לשכר בגין שעות נוספות שביצע על דעת עצמו

עובד דרש תשלום בגין שעות נוספות אך המעסיק טען שלא נתן אישור לעובד לעבוד מעבר לשעות העבודה...

26 פברואר 2019

ניתן לבטל התחייבות להעביר דירה במתנה כל עוד לא הסתיימה ברישום בטאבו

אדם בן כ90 שנה נתן את הדירה שלו במתנה לבחורה צעירה שסייעה לו בעבודות הבית אך טען כי הוסכם שאם מצבו הכלכלי ידרדר, יקבל חזרה את הדירה. בין הצדדים גם נחתם הסכם ממון שלא התייחס לאפשר החזרת הדירה. מאוחר יותר הסכימה הבחורה לוותר על המתנה בתמורה ל250,000 ₪, אך חזרה בה מהסכמתה...

04 אפריל 2019

שוכר מחויב לשלם דמי שכירות גם אם לא יכול היה להשתמש בנזק עקב שריפה

שוכרת סירבה לתקן נזקים שנגרמו כתוצאה משריפה ולשאת בתשלומי שכירות בגין מלוא התקופה בה נמנע השימוש...

שיתוף