עדכוני חקיקה ופסיקה

התחייבות הסכמית לאי תחרות חייבת להיעשות בהסכם מפורש

06 פברואר 2019
הדפסה

צדדים התקשרו בהסכם לשיתוף פעולה במסגרתו אחד הצדדים התחייב להפנות את לקוחותיו אל השני כחלק משיתוף הפעולה. בהמשך הקים אותו צד חברה העוסקת בתחום דומה.

בית המשפט דחה את התביעה שהוגשה בגין הפרת חובת אי תחרות וקבע כי אין בדין איסור כללי להימנע מתחרות, וכדי שיהיה תוקף לאיסור כזה הוא צריך להיעשות בצורה ברורה וחד משמעית בהסכם אי תחרות בין הצדדים. בנוסף, לא כל מידע עסקי בעל ערך כלכלי הוא בגדר "סוד מסחרי" הראוי להגנה. ככל שמדובר במידע הניתן לגילוי בידי אחרים, גם תוך מאמץ סביר, לא יראו בו סוד מסחרי. כאן אין התחייבות על אי תחרות בהסכם ולכן לא ניתן לקבוע שמי מהצדדים התחרה תחרות אסורה