עדכוני חקיקה ופסיקה

מתווך נדל"ן זכאי לעמלה רק אם החתים לקוח על הזמנה לביצוע פעולת תיווך

06 ינואר 2019
הדפסה

מתווכת תיווכה בין מוכרת לבין רוכש דירה פוטנציאלי ונחתם הסכם מכר. הסיכום בין המתווכת למוכרת היה בעל פה וקבע זכאות לעמלה כמקובל בשוק. לימים, המוכרת התכחשה לסיכום.

בית המשפט דחה את תביעת המתווכת לעמלה.  על פי החוק הישראלי, מתווך במקרקעין לא זכאי לדמי תיווך, אלא אם הלקוח חתם על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין. רק בנסיבות קיצוניות ניתן להצדיק ויתור על דרישת הכתב בנושא דמי תיווך נדל"ן.  כאן, המתווכת הייתה הגורם היעיל בתיווך ומשכך לכאורה זכאית לעמלה. אלא שזהו בדיוק סוג המקרים בהם רצה המחוקק "לקנוס" את המתווכים, על כך שלא דאגו לקיומה של הזמנה בכתב ולכן, למרות שהתוצאה מתסכלת, אין המתווכת זכאית לתמורה כספית כלשהי.