עדכוני חקיקה ופסיקה

גיוס הון מבעלי המניות נדרש להיות לטובת החברה ובאופן שוויוני והוגן לכל בעלי המניות

13 ינואר 2019
הדפסה

לשם מימון הליך נגד בעל מניות מיעוט בחברה הועברה החלטה בחברה כי בעלי המניות ישקיעו כסף למימון ההליך.

בית המשפט קיבל את דרישת בעל מניות המיעוט להצהיר כי ההחלטה לגיוס ההון בטלה. כאשר חברה זקוקה למקורות מימון, ההחלטה מאיזה מקור לקבל את המימון הדרוש היא החלטה של החברה, שמתקבלת באמצעות האורגנים שלה אך עשויה להיחשב כמקפחת אם גיוס ההון לא נדרש לצרכיה של החברה או לא נעשה באופן שוויוני והוגן לכל בעלי המניות. כאן הסכסוך הוא בין בעלי המניות ולא בין החברה לבעל מניות המיעוט ולכן אין מקום למימון ההליכים בכספי החברה ובוודאי שאין מקום לגיוס הון מבעלי המניות לשם כך.