עדכוני חקיקה ופסיקה

במקרים מסוימים בעל מניות או דירקטור יכול להגיש תביעה בשם החברה

12 פברואר 2019
הדפסה

אחד ממייסדי חברה ובעל מניות מיעוט בה ביקשו להגיש בשם החברה תביעה נגד בעלי השליטה בחברה בטענה כי בעלי השליטה נטלו מהחברה רעיון פיתוח חדשני לרמקול דיגיטלי והעבירו אותו לחברה אחרת שהוקמה על ידם, חברת אודיו פיקסלס בע"מ, אשר בינתיים נרשמה למסחר (באמצעות חברת אם המחזיקה אותה בבעלות מלאה) בבורסה האוסטרלית.

בית המשפט העליון דחה את הבקשה לאישור התביעה הנגזרת.  תביעה נגזרת נועדה למנוע מצב של כשל בממשל התאגידי הגורם לכך שזכות תביעה טובה העומדת לחברה לא תמומש וזאת על ידי אישור בית המשפט לבעל מניות או דירקטור לפעול בשם החברה.  יש לוודא כי התביעה וניהולה הן לטובת החברה והתובע אינו פועל בחוסר תום לב.  לשם כך בית המשפט בודק כבר בשלב הראשון האם קיימת כדאיות בהגשת התביעה, וזאת בראיית סיכוייה, סיכוניה ועלויותיה, וכי המבקש הוא גורם אשר ראוי להפקיד בידיו את ניהול ההליך בשם החברה.  כאן אין ספק שהתביעה היא נגד בעלי השליטה ולכן קיים כשל תאגידי המצדיק ניהול הליך תביעה נגזרת, אולם נראה שסיכויי התביעה נמוכים ולכן במבחן הסיכון-סיכוי ניהול התביעה אינו פועל לטובת החברה, מאחר שעלויות התביעה עולות על תוחלת התועלת הצפויה מניהולה