אפיק משפטי 276 13.02.2019

אפיק משפטי 276 13.02.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

10 ינואר 2019

מנהל פעיל בחברה שנכנסה לפירוק עשוי להיות אחראי למלוא חובותיה

מפרק חברה לשיווק מזון דרש ממנהל ובעל מניות בחברה לשלם לחברה מעל 11 מיליון ש"ח שמשך ממנה, לטענתו לשם עסקה שביצע כדי להציל את החברה ולפני שהחברה קרסה...

17 ינואר 2019

קביעת תאריך תפוגת אופציות בהסכם הקצאה תגבר על הוראות בתכנית האופציות

תכנית אופציות של חברה קבעה שאופציות פוקעות 90 יום לאחר סיום ההעסקה אך עובד של החברה טען כי האופציות לא פקעו מכיוון שבהסכם ההקצאה נרשם מועד פקיעה בתאריך שהינו 10 שנים לאחר חתימת הסכם. אצל עובד אחר שדרש לממש את האופציות למרות חלוף הזמן נרשם תאריך שהינו 5 שנים לאחר החתימה...

04 ינואר 2019

הפקדת כספי לקוחות בחשבון פעילות רגיל של החברה עשויה לגרום לאחריות אישית למנהלים

חברה שסיפקה שירותי מכירת רכבים נכנסה להליכי פירוק ולא שילמה לבעל הרכבים שנמכרו את התמורה בגין הרכבים שמכרה.  בעל הרכבים דרש את הכסף באופן אישי ממנהל החברה...

16 ספטמבר 2018

על חברה למנוע הטרדה מינית גם על ידי בעל מניות של חברה קשורה

עובדת הוטרדה מינית על ידי אחד מבעלי המניות בחברת בת של החברה בה הייתה מועסקת. החברה ביררה באופן לקוי את תלונת העובדת ופגעה במעמדה עד להתפטרותה...

23 ינואר 2019

באחריות נוסע להגיע בזמן לשער היציאה ואיחור בשל נסיבות שתלויות בו הוא באחריותו

נוסע טס מישראל לאיסטנבול ומשם היה אמור להמשיך בטיסת המשך לדלהי. טיסת ההמשך הייתה אמורה להמריא בשעה 19:45. הנוסע הגיע לשער היציאה בשעה 19:15, ולאחר שראה שהיה תור ארוך של אנשים, התיישב וקרא מיילים במחשבו האישי. כעבור רבע שעה, בשעה 19:30, ביקש הנוסע לעלות למטוס אך אז נאמר לו כי הטיסה נסגרה וכי הוא איחר לטיסה...

23 ינואר 2019

אי פינוי פולש במקרקעין במשך שנים לא מונע ביטול הרשות מכללא שנוצרה

משפחה גרה על קרקע ציבורית במשך קרוב ל50 שנה עד שהמדינה החליטה לדרוש את פינוי הקרקע...

שיתוף