אפיק משפטי 275 30.01.2019

אפיק משפטי 275 30.01.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

09 ינואר 2019

לבעל מניות לא יכולה להיות ציפייה שתקנון החברה לא ישתנה אלא בהסכמתו

תקנון חברה כלל סעיף בוררות אך בעל מניות טען שהסעיף לא חל עליו מכיוון שהוא נכלל בתיקון לתקנון שהתקבל לאחר שהצטרף לחברה...

30 דצמבר 2018

האסיפה הכללית של איגוד ספורט רשאית להחליט אולם היא כפופה למתחם הסבירות המנהלי

בדיקת משרד רואי חשבון, שמונה על ידי משרד האוצר, ביחס לאיגוד הכדוריד הישראלי, העלתה חשד חמור לשחיתות והביאה לגל מעצרים בפרשה שנודעה בציבור כפרשת "פאינה קירשנבאום". לאחר מעצרו של יו"ר האיגוד לאור הפרשה, נבחר יו"ר חדש שפעל להחליף אנשים רבים באיגוד. לאחר כשנה, החליטה האסיפה הכללית של האיגוד, להדיח את יושב הראש...

08 דצמבר 2018

ערבות ביצוע נועדה להבטיח ביצוע של העבודות ולא את טיבן או את תקופת הבדק

קבלן משנה סיים לבצע עבודות בניית גשרים אך הקבלן הראשי לא היה מוכן להחזיר את ערבויות הביצוע שמסר לו קבלן המשנה, בטענה שמדובר במערכת יחסים של "גב אל גב" ועד שערבויות הביצוע של הקבלן הראשי לא יוחזרו לו מהמזמינה, אין הקבלן הראשי מחויב להחזיר את ערבויות הביצוע של קבלן המשנה...

06 ינואר 2019

קבלן משנה אינו יכול לתבוע את מזמין העבודה בהעדר הסכם ישיר ביניהם

קבלן משנה התקשר בהסכם עם קבלן ראשי לביצוע עבודות תשתיות עבור עירייה אך לא קיבל את מלוא כספו.  קבלן המשנה דרש את התשלום ישירות מהעירייה וטען שהקבלן הראשי המחה לו את הזכות לקבל את הכספים מהעירייה...

10 ינואר 2019

תחילת עבודה במקום חדש בתקופת הודעה המוקדמת מפסיקה זכות עובד לשכר

חוזה עבודה קבע כי במקרה של פיטורים העובדת תהיה זכאית להודעה מוקדמת בת 90 ימים. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת העובדת החלה לעבוד בחברה אחרת...

16 ינואר 2019

הסכמה רבת שנים בין שותפים במקרקעין עשויה ליצור זכויות שימוש בלעדיות בקרקע

שטח קרקע המוחזק במשותף על ידי שתי משפחות מחולק בגדר הקיימת במשך עשרות שנים.  בשלב כלשהו טענה אחת המשפחות שחלקה של המשפחה השניה גדול יותר וכך נפגע השוויון בין השותפים בקרקע...

שיתוף