אפיק משפטי 274 16.01.2019

אפיק משפטי 274 16.01.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

07 נובמבר 2018

המחזיק ב25% ממניות חברה עשוי להיות אחראי אישית לחובות ארנונה שלה

עירייה דרשה מבעל מניות תשלום חובות ארנונה של חברה שניהלה מכבסה אך הפסיקה את פעילותה...

01 ינואר 2019

הסכם בוררות מחייב רק את הצדדים לו ולא ניתן להחילו על בעל שליטה בצד לו

חברה נכנסה בשנת 2014 להסכם להפצת מוצרי Huawei בשטחי ישראל והרשות הפלסטינית, שכלל סעיף בוררות באיטליה.  ב2016 גיבשו בעלי השליטה בחברה הסכמות עם  Huaweiעל תנאי ההפצה, לרבות כמויות מינימום, אך הסכם חדש לא נחתם.  כש- Huawei ביטלה את ההסכם בשל אי עמידה בכמויות המינימום הוגשה תביעה נגדה בישראל למרות תניית הבוררות...

19 דצמבר 2018

הסכם זכיינות כולל בתוכו מטבעו גם שימוש בשם ולא נדרש הסכם נפרד לכך

בעל מסעדת חומוס הסכים בעל פה עם זכיין שרצה לפתוח מסעדה באותו שם שהזכיין ירכוש תמורת דמי זיכיון את הזכות לעשות שימוש בידע בדבר אופן הכנת החומוס ויוכל לפתוח מסעדה בשם זה. מאוחר יותר טען בעל המסעדה שהזכיין אמור היה לשלם סכום נוסף בגין זכות השימוש בשם המסעדה ודרש את ביטול הזיכיון ותשלום פיצוי בגין השימוש בשם, בין היתר מכיוון שלא בוצע רישום ברשם סימני המסחר של מתן הזיכיון...

09 דצמבר 2018

הפרת התחייבות עובד לתקופת העסקה מינימלית לא תמיד תגרור חיובו בהחזר סכום הכשרתו

עובד חתם על הסכם לפיו ככל שלא ישלים שלוש שנות עבודה יחזיר לחברה הוצאות בגין הכשרתו. בסמוך להשלמת התקופה בהסכם התפטר העובד וממשכורתו האחרונה החברה קיזזה את החוב בגין הכשרתו...

06 דצמבר 2018

בנק חייב לתת שירות ללקוחותיו וזאת אלא אם סירובו למתן שירות הינו סביר

בנק החליט חד צדדית על סגירת חשבונות של 3 חברות ושל בעל המניות בהן בשל "דגלים אדומים" שגרמו לו לחשוש כי מבוצעות בחשבונות פעולות הלבנת הון.  הבנק נתן התראה של 14 יום ללקוחות...

25 דצמבר 2018

זכויות בניה על הגג של בית משותף שייכות לכלל הדיירים גם אם הגג הוצמד לדירה העליונה

בעלי דירה בקומה העליונה בבית משותף, בו תקנון הבית המשותף קבע ששטח הגג מוצמד לדירה, טענו שמלוא זכויות הבניה על הגג בהתאם לתכנית בנין ערים חדשה שייכות להם ולא לכלל בעלי הדירות...

שיתוף