אפיק משפטי 273 02.01.2018

אפיק משפטי 273 02.01.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

18 דצמבר 2018

שיעבודי חברה לא חלים על זכות לקבלת החזרי מיסים שטרם הוגשה בקשה לקבלתם

חברה שעסקה בעבודות תשתיות נכנסה להליך חדלות פירעון וכתוצאה מכך התגבש שעבוד צף לטובת הבנק שנתן אשראי לחברה והוחל על כל נכסי החברה באותה עת. הבנק טען שכספי הישבון (החזר מס) בלו על סולר שייכים לו מכיוון שהם מתייחסים לתשלומי מס שנבעו טרם חדלות הפירעון ולכן השעבוד הצף חל עליהם...

06 דצמבר 2018

לא כל אי חלוקת דיבידנד מהווה קיפוח של המיעוט

בחברה שניהלה סוכנות ביטוח, אשר בעלי המניות בה היו שני אחים ועוד אדם כבעל מניות מיעוט, טען בעל מניות המיעוט כי אי חלוקת דיבידנדים מקפחת אותו וכי האחים השתמשו בנכסי החברה לצורך רכישת נכסים עבורם ועבור בני משפחתם...

04 דצמבר 2018

מעסיק לא חייב לקיים שימוע כ"טקס פורמלי" מקום בו העובד מסכים לפיטוריו

עובדת ומנהלה התווכחו בעניין מקצועי, כאשר לאחר מכן העובדת אמרה למנהל שיפטר אותה, אם אינו מרוצה מתפקודה, וכך נעשה...

10 דצמבר 2018

קונה רשאי לבטל עסקה אם גילה שהנכס אינו תואם את הנכס שהוזמן

קונה רכשה גור בולדוג צרפתי גזעי על מנת שיתחרה בתצוגות כלבים ושישמש לרבייה. כשהתברר שהכלב סובל מבעיות בריאות מולדות שמונעות ממנו לשמש למטרות לשמן נרכש ביקשה הקונה להחזיר את הכלב...

16 דצמבר 2018

הסכם הפצה בלעדי עשוי להיווצר בדרך של התנהגות הצדדים

חברה, הרשומה בהונג-קונג המייצרת מוצרי פירזול, מינתה חברה ישראלית כמפיצה יחידה (sole) שלה בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית.  ההסכם דרש שהמפיץ לא יפיץ מוצרים מתחרים וקבע כמויות מינימום שבעמידה בהן ההסכם יחודש כל פעם.  מאוחר יותר במכתב לצד שלישי היצרנית הצהירה כי המפיץ הישראלי הוא המפיץ הבלעדי.  המפיץ החל לייבא גם מוצרים מתחרים אך היצרן לא ביטל את ההסכם לאור הצהרת המפיץ שהיבוא המקביל יהיה בכמויות נמוכות...

16 דצמבר 2018

הערת אזהרה שנרשמה לאחר משכנתא וללא אישור הבנק הממשכן תתבטל אם הבנק יממש את המשכנתא

רוכש של בית רשם הערת אזהרה ללא קבלת אישור של הבנק לטובתו היה הבית ממושכן.  מוכר הבית נכנס לחדלות פירעון והבית נמכר על ידי הבנק במסגרת הליכי מימוש המשכנתא...

שיתוף