עדכוני חקיקה ופסיקה

מעסיק לא חייב לקיים שימוע כ"טקס פורמלי" מקום בו העובד מסכים לפיטוריו

04 דצמבר 2018
הדפסה

עובדת ומנהלה התווכחו בעניין מקצועי, כאשר לאחר מכן העובדת אמרה למנהל שיפטר אותה, אם אינו מרוצה מתפקודה, וכך נעשה.

בית הדין לעבודה דחה את תביעת העובדת לפיצוי בגין אי קיום שימוע טרם פיטורים וקבע, כי בנסיבות בהן עובד מסכים למעשה הפיטורים, אין כל חובה על מעסיק לקיים שימוע רק כ"טקס פורמלי". העובדת ידעה שנשקלת האפשרות לפטרה, ניתנו לה הזדמנויות רבות להתייחס לטענות כלפיה וחרף זאת לא שינתה את דרכיה. שעה שהעובדת אמרה למנהלה שיפטר אותה והוא ניאות לעשות כן, אין לפסוק לזכות לעובדת פיצויים בגין אי עריכת שימוע לפני פיטוריה.