עדכוני חקיקה ופסיקה

שיעבודי חברה לא חלים על זכות לקבלת החזרי מיסים שטרם הוגשה בקשה לקבלתם

18 דצמבר 2018
הדפסה

חברה שעסקה בעבודות תשתיות נכנסה להליך חדלות פירעון וכתוצאה מכך התגבש שעבוד צף לטובת הבנק שנתן אשראי לחברה והוחל על כל נכסי החברה באותה עת. הבנק טען שכספי הישבון (החזר מס) בלו על סולר שייכים לו מכיוון שהם מתייחסים לתשלומי מס שנבעו טרם חדלות הפירעון ולכן השעבוד הצף חל עליהם.

בית המשפט קבע, כי החזרי המס אינם כפופים לשיעבוד הצף מכיוון שהזכות להם נוצרת רק עם הגשת בקשת ההחזר.  בלו הוא מס על מוצרי דלק, אשר במקרים  מסוימים זכאי המשלם לקבל הישבון (החזר) של המס ששילם, למשל כאשר הדלק שימש לייצור במפעל תעשייתי; שימוש לרכב מסחרי, אוטובוס, טרקטור חקלאי, מכונות לצרכי חקלאות, ועוד.  תנאי לקבלת ההישבון על הבלו הוא הגשת בקשה עם האסמכתאות הנדרשות והזכאות לקבלת ההחזר נוצרת, בדיוק כמו כל החזר מס אחר, רק במועד הגשת הבקשה לקבלת ההישבון. מסיבה זו, הזכות נוצרה רק לאחר כניסת החברה לחדלות פירעון והתגבשות השיעבוד הצף ולכן אינה כפופה לשיעבוד.