אפיק משפטי 272 19.12.2018

אפיק משפטי 272 19.12.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

02 דצמבר 2018

לא ניתן לרכוש מניות חברה ציבורית גם אם מידע הפנים לא הגיע ישירות מהחברה

יועץ של בעל מניות בחברה ציבורית רכש מניות של החברה רגע לפני פרסום מידע על כוונת בעל השליטה בחברה לבצע הצעת רכש של כל מניות החברה, ומכר אותן ברווח גדול זמן קצר לאחר שהמניה עלתה בעקבות פרסום הכוונה להצעת רכש.  היועץ הואשם בעבירה פלילית של שימוש במידע פנים בטענה כי טרם הפרסום פנתה החברה לבעל המניות האמור ושאלה אותו אם הוא היה מעוניין להשתתף בהצעת הרכש, וכי היועץ למד מבעל המניות על מידע הפנים והשתמש ...

11 נובמבר 2018

בחברה שהיא "מעין שותפות" נדרשים בעלי המניות בחובות אמון מוגברות ביניהם

בחברה המוחזקת באופן שווה על ידי שני בעלי מניות דרש אחד מהם פיצוי מבעל המניות השני בטענה שהשני מעל בכספי החברה...

09 אוקטובר 2018

העברת פעילות בין חברות כדי להימנע מהשבת מענקים היא תרמית ותחייב אישית את הבעלים

חברה לסחר ביהלומים קיבלה בשנות התשעים מענקים לעידוד הייצוא, אשר בתנאים מסוימים נדרש להשיבם.  החברה הפסיקה את פעילותה בשלב מסוים והעבירה את פעילותה לחברה אחות שהוקמה ולא שילמה את החזר המענק, למרות שתנאי ההחזר התקיימו בה...

01 נובמבר 2018

רשימת לקוחות וספקים תוכר כסוד מסחרי רק אם היא בעלת "ערך מוסף"

חברה העסיקה סוכן מכירות שחתם על הסכם סודיות ואי תחרות. בסמוך לסיום העסקתו הקים העובד עסק מתחרה, פנה לספקי החברה ופרסם באתר שהקים מלאי זהה לזה של החברה...

01 נובמבר 2018

הסכם העסקת מנכ"ל דורש אישור דירקטוריון לשם כניסתו לתוקף

מנכ"ל חברה דרש מיליון ש"ח בטענה כי ניתנה לו בעל פה הבטחה לתשלום מענק פרישה בגובה זה. החברה סירבה לשלם בטענה, שדובר על מענק מותנה בהשלמת עסקת מכירת החברה ואישור הדירקטוריון...

18 נובמבר 2018

שימוש בדרך במשך עשרות שנים לא תיצור זיקת הנאה אם במקור נעשתה בהסכמה

בקומפלקס בניינים שביל הכניסה לבניין פנימי עבר במשך עשרות רבות של שנים דרך שטח של הבניין השני, אך רוכש של הדירה אליה היה צמוד השביל חסם את המעבר...

שיתוף