מעסיק, עובד חתם על כתב וויתור? לא בטוח שהוא תקף
מאמרים מקצועיים

מעסיק, עובד חתם על כתב וויתור? לא בטוח שהוא תקף

31 דצמבר 2018
הדפסה
PDF

חברה מעסיקה עובד לתקופה מוגבלת. בטרם חתימה על חידוש החוזה ותשלום הפרשי שכר בגין תקופת ההעסקה, החברה דורשת כי העובד יחתום על כתב וויתור לגבי תקופת ההעסקה הקודמת. האם יש משמעות לויתור זה של העובד?

בשנים האחרונות מגמת הפסיקה ביחס לחתימה על כתב ויתור הינה כי לא יינתן לכתב ויתור תוקף מחייב. פעמים רבות כתב וויתור מנוסח באופן בו מעסיק מתנה העברת תשלום כספי המגיע לעובד, בכלל זה גם כספים שאינם שנויים במחלוקת, בחתימת העובד על כתב ויתור. בתי הדין לעבודה קבעו פעם אחר פעם שמעסיק אינו רשאי להתנות תשלום כספים שאינם שנויים במחלוקת בחתימת כתב ויתור, גם אם מדובר בכתב ויתור מסויג, בו ניתנת אפשרות לעובד לפרט את טענותיו ביחס לתשלומים המגיעים לו. המגמה בפסיקה נובעת מהרציונל כי יתכנו מצבים בהם העובד אינו יודע מהן מלוא טענותיו כנגד המעסיק, והוא מבקש לערוך בירורים נוספים. במצב דברים זה, אין לדרוש מהעובד להתחייב מראש ולצמצם ולהגביל טענותיו, וודאי שלא כתנאי לקבלת זכויותיו על פי דין.

בנובמבר 2018, ניתן בבית הדין לעבודה בתל אביב פסק דין בעניינו של שחקן כדורגל אשר חתם על כתב ויתור בכל תום עונה, כאשר הגיע לקבל את יתרת השכר בגין העונה שחלפה. בית הדין לעבודה קבע שכתבי הויתור חסרי תוקף מכיוון שהיה קיים קשר בין תשלום השכר והחתימה על כתב הוויתור, בעיקר כאשר החתמת השחקן נעשתה במועד קבלת הפרשי השכר וטרם קבלת התשלום. בכתבי הוויתור אשר הוצגו לא פורטו הסכומים שהשחקן היה אמור לקבל ועליהם ויתר לכאורה, וגם מסיבה זו כתבי הויתור אינם תקפים, מכיוון שהשחקן לא קיבל כלל פירוט לגבי גובה הרכיבים השונים מהם מורכב השכר.

סוגיית החתימה על כתב ויתור על ידי עובדים עולה לעתים גם כאשר אין מדובר במניפולציה של המעסיק. כך, למשל, עובד שסיים העסקתו ולאחר תקופה מתחיל לעבוד מחדש אצל המעסיק, כאשר המעסיק בשלב זה רוצה לוודא שאין שום חבויות בגין תקופת ההעסקה הראשונה, או כאשר צד שלישי רוכש פעילות של חברה ורוצה לוודא שעובדים שהוא שוכר אינם יכולים בעתיד לטעון נגדו טענות בגין תקופת ההעסקה הראשונה.

עת מעסיק מנסח כתב וויתור חשוב לקבל ייעוץ מעורכי דין העוסקים בתחום כדי לוודא שהדברים נעשים על פי דין כך שכתב הוויתור יהיה בעל תוקף מחייב. בתוך כך, כתב ויתור צריך להיות מנוסח באופן ברור, תוך פירוט רכיבים משולמים או כאלה עליהם מוותר העובד. בכל אופן, חשוב לזכור כי אין למנוע מעובד קבלת זכויות על פי דין גם אם העובד מסרב לחתום על כתב וויתור.