עדכוני חקיקה ופסיקה

קונה רשאי לבטל עסקה אם גילה שהנכס אינו תואם את הנכס שהוזמן

10 דצמבר 2018
הדפסה

קונה רכשה גור בולדוג צרפתי גזעי על מנת שיתחרה בתצוגות כלבים ושישמש לרבייה. כשהתברר שהכלב סובל מבעיות בריאות מולדות שמונעות ממנו לשמש למטרות לשמן נרכש ביקשה הקונה להחזיר את הכלב.

בית המשפט קבע, כי אין מקום להחזיר את הכלב, אך על המוכרת לפצות את הרוכשת בגובה ההפרש בין כלב רגיל וכלב המיועד לתחרויות.  חוק המכר קובע שמוכר לא קיים את חיוביו אם מסר נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי ושהקונה רשאי לבטל את העסקה אם הודיע על הפגם מייד עם גילויו. הקונה רכשה את הכלב תוך צפייה שהכלב יהיה כלב תערוכות ולכן מדובר באי התאמה המצדיקה פיצוי, גם אם במקרה זה ביטול העסקה והחזרת הכלב אינם סבירים.