עדכוני חקיקה ופסיקה

הערת אזהרה שנרשמה לאחר משכנתא וללא אישור הבנק הממשכן תתבטל אם הבנק יממש את המשכנתא

16 דצמבר 2018
הדפסה

רוכש של בית רשם הערת אזהרה ללא קבלת אישור של הבנק לטובתו היה הבית ממושכן.  מוכר הבית נכנס לחדלות פירעון והבית נמכר על ידי הבנק במסגרת הליכי מימוש המשכנתא.

בית המשפט קבע, כי רוכש הנכס הוא נושה רגיל ולא נושה מובטח בעל קדימה על נושים אחרים של המוכר.  מעמד נושה מובטח ניתן למי שבידו שיעבוד או עיכבון על נכסי החייב או על חלק מהם, בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב.  הערת אזהרה רק מונעת רישום עסקאות סותרות ולכן אינה מקנה מעמד של נושה מובטח אף שהיא יוצרת עדיפות מול עיקולים מאוחרים לרישומה. הערת אזהרה שנרשמה כפופה לזכות הבנק בעל המשכנתא בדרגה ראשונה ומכיוון שהבנק, בעל המשכנתא מדרגה ראשונה, לא נתן את אישורו לרישום הערת האזהרה ומאוחר יותר מימש את זכותו על פי המשכנתא, עצם מימוש המשכנתא גורם לביטול הערת האזהרה והפך את רוכש הנכס לנושה רגיל.