עדכוני חקיקה ופסיקה

לא כל אי חלוקת דיבידנד מהווה קיפוח של המיעוט

06 דצמבר 2018
הדפסה

בחברה שניהלה סוכנות ביטוח, אשר בעלי המניות בה היו שני אחים ועוד אדם כבעל מניות מיעוט, טען בעל מניות המיעוט כי אי חלוקת דיבידנדים מקפחת אותו וכי האחים השתמשו בנכסי החברה לצורך רכישת נכסים עבורם ועבור בני משפחתם.

בית המשפט קבע, כי אין מדובר בקיפוח אך למרות זאת חייב את האחים לרכוש את מניותיו של בעל מניות המיעוט.  קיפוח בחברה הינו מצב בו התנהלות עניין מענייניה של החברה גורמת לקיפוח של בעל מניות שלה או שיש חשש מהותי לכך. במסגרת בדיקת טענת הקיפוח, יש לבחון האם נפגעו ציפיותיו הלגיטימיות של בעל המניות הטוען לקיפוח. עם זאת, לא כל אי חלוקת דיבידנד מהווה קיפוח והדבר תלוי נסיבות. על אף שבעלי מניות הרוב עשו בחברה כבשלהם, ללא התחשבות בבעל מניות המיעוט, פעולות בעלי מניות הרוב אינן עולות לכדי קיפוח. עם זאת, כאשר מדובר בחברה המנוהלת בפועל כשותפות, אובדן אמון בין בעלי המניות יגרור סעד של "הפרדת כוחות" ומסיבה זו, על אף שנקבע שלא התקיים קיפוח, הורה בית המשפט לאחים לרכוש את מניות בעל מניות המיעוט.