עדכוני חקיקה ופסיקה

מנכ"ל חברה שחרג מסמכות עשוי לחייב את החברה אך לחוב אישית כלפי החברה

13 ינואר 2019
הדפסה

מתווך סגר בעל פה עמלת תיווך מול מנכ"ל חברה בגין חיבור עסקי והמנכ"ל אף אישר לאחר מכן טלפונית שהוא פועל בשם החברה, אולם מאוחר יותר התכחשה החברה לסמכות המנכ"ל לחייב אותה בהסכם זה.

בית המשפט חייב את החברה לשלם למתווך את דמי התיווך ואת המנכ"ל לשפות את החברה.  העיקרון הכללי בדיני השליחות הוא שמי שפעל בשם אחר ללא הרשאה אינו מחייב או מזכה את אותו אחר, אלא אם הוא אימץ לאחר מכן את הפעולה והשלוח המתחזה אחראי באופן אישי כלפי הצד השלישי.  להבדיל, כשמדובר במי שפעל בשם חברה, פעולה שבוצעה תוך חריגה מסמכות או בהיעדר סמכות, כאשר הצד השלישי לא ידע ולא היה עליו לדעת על החריגה או על היעדר ההרשאה, תחייב את החברה כלפי הצד השלישי אך החברה תוכל לאחר מכן לדרוש שיפוי ממי שפעל מטעמה ללא סמכות.  כאן לא הייתה למתווך סיבה לחשוד שהמנכ"ל פועל ללא סמכות ולכן פעולות המנכ"ל מחייבות את החברה, אך המנכ"ל אחראי אישית כלפי החברה לשלם את הכספים.